Razlika između slušnog aparata i slušnog implanta?

Slušni aparati su pomoćni slušni uređaji koji pojačavaju zvuk i čine ga glasnijim. Zvuk koji proizvodi čak i najsavremeniji slušni aparat nekada ne može da pruži odgovarajuću korist ljudima sa teškim i ekstremno teškim oštećenjem sluha ili sa teškim oštećenjem sluha na oba uva. Jednostavno, bez obzira koliko je glasan zvuk koji pruža slušni aparat, kod teškog oštećenja sluha, uvo ne može da obradi informacije zbog oštećenja na slušnim ćelijama.

Kohlearni implanti

Australijska kompanija Cochlear LTD predstavlja najvećeg i najpriznatijeg svetskog proizvođača kohlearnih i baha implantata koji se ugrađuju deci i odraslima kojima se ne može pomoći da čuju primenom konvencionalnih slušnih aparata.

U saradnji sa najvećim kliničkim centrima u zemlji i inostranstvu, Audio BM i Cochlear LTD pružaju šansu deci i odraslima sa ekstremnim oštećenjima sluha da se aktivno uključe u životne i društvene tokove. Timovi specijalizovanih stručnjaka, uz etički i human pristup problemu, vrše dijagnostiku, selekciju kandidata kao i sam hirurški zahvat implantacije.

Posle implantacije, pacijentima je obezbeđeno precizno podešavanje i prilagođavanje implantata individualnim potrebama korisnika u prostorijama Audio BM u Novom Sadu i Beogradu. Dosadašnji korisnici kohlearnog ili baha implanta u našoj zemlji su do nedavno bili prinuđeni da zbog podešavanja implanta putuju u inostranstvo (Hanover, Prag, Segedin).

Slušni implanti

Rešenja za ekstremno teška oštećenja sluha